Telefon: 0 236 232 33 04 - Fax : 0 236 233 33 02 Email: info@liderlercevre.com

HİZMETLER

ÇED

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği EK1 & EK2 listesinde yer almayan işletmelerin yönetmelik kapsamında yer almadıklarını Kapsam Dışı Yazıları ile belgelemeleri gerekmektedir.

Liderler Çevre Danışmanlık olarak; ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği kapsamında yer alıp almadığınızı değerlendirmekte; kapsam dışı olmanız durumunda Kapsam Dışı Yazısını almanızda danışmanlık desteği sunmaktayız.

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliği EK1 & EK2 listesinde yer alan işletmeler için çözüm ortaklarımız ile danışmanlık desteği sunmaktayız.

 

Geri Kazanım Lisansları

 • Tehlikeli Atık Geri Kazanım Lisansı
 • Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı
 • Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Lisansı
 • Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Lisansı
 • Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı

Bertaraf Lisansları

 • Atık Yakma ve Birlikte Yakma Lisansı
 • Düzenli Depolama Lisansı

Ara Depolama Lisansları

 • Tehlikeli Atık Ara Depolama Lisansı

İşletme Lisansları

 • Ömrünü Tamamlamış Araç İşletme Lisansı
 • Tıbbi Atık Sterilizasyon Lisansı
 • Ambalaj Atığı Toplama – Ayırma Lisansı
 • Tanker Temizleme Lisansı
 • Hurda Metal İşletme Lisansı
 • Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşletme
 • Atık Kabul Tesisi Lisansı

Arındırma Lisansları

 • PCB Arındırma

Çevre İzinleri

 • Emisyon İzni
 • Gürültü İzni
 • Atıksu Deşarj İzni
 • Tehlikeli Madde Atıksu Deşarj İzni
 • Derin Deniz Deşarj İzni

TAT Belgesi

 • Tehlikesiz Atıklar Toplama Ayırma Belgesi

Gayri Sıhhi Müessese Ruhsat İşlemleri